Добре дошли на официалната страница на Народно читалище „Григор Вачков 1911“, с.Трънчовица, общ. Левски, обл.Плевен

За нас

Информация за Народно читалище “Григор Вачков 1911”, с.Трънчовица, общ. Левски, обл.Плевен

Регистрационен № 1240
Име на читалище Григор Вачков-1911
Област ПЛЕВЕН
Община ЛЕВСКИ
Град/село СЕЛО ТРЪНЧОВИЦА
Адрес „Христо Ботев“ 22 п.к. 5925
Булстат 000404936
Телефон oo359 878588943,  00359 885387471
Факс
E-mail nchgrigorvachkov@abv.bg
Председател Павлина Блажева Терзийска
Секретар

В НЧ „Григор Вачков-1911” работят постоянно група за народни песни и танци, детски състав за народни танци, група за популярни песни и сатиричен състав. С най- продължителна дейност е групата за автентичен фолклор, завоювала многократно награди от фолклорните прегледи в областта и страната. Участниците са главно членове на пенсионерския клуб, организирани и ръководени от местната учителка г-жа Павла Гечева. С доста сериозна история е и Естрадно – сатиричния състав към читалището носещ в миналото името „Стършел”. От тази формация към професионалния театър започва своя път и незабравимия за всички българи – Григор Вачков. Този състав е в центъра на ежегодните празници на хумора и сатирата, провеждащи се през месец май в с. Трънчовица в чест на обичания от всички Гр. Вачков, роден и започнал своята кариера от с. Трънчовица. Формацията е и главен участник във всички празнични програми и изяви на читалището

Групата за популярни песни и танци се състои основно от млади хора, обичащи музиката. Те вземат участие в почти всички прегледи на художествената самодейност, както и на редица други форуми със състезателен характер и празнична насоченост.

За контакти

Информация за контакти

Регистрационен № 1240
Адрес „Христо Ботев“ 22 п.к. 5925, с.Трънчовица, общ. Левски, обл.Плевен
Булстат 000404936
Телефон 00359 878588943,   00359 885387471
Факс
E-mail nchgrigorvachkov@abv.bg
Председател Павлина Блажева Терзийска
Секретар

Формуляр за контакти